Duurzame productie = kweken in harmonie met de natuur

Bomen zijn een levend product en een gezonde duurzame productie kan in onze ogen uitsluitend voortbestaan wanneer dat in goede harmonie met de natuur gebeurt. Wij hechten dan ook veel belang aan een duurzame, milieubewuste kweek van bomen. Onze doelstelling is om het hoge biodiversiteitniveau dat we op en om onze percelen hebben te handhaven of nog verder uit te breiden. Dit bereiken we door:

 • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare sterk terug te brengen. Inmiddels hebben wij één van de laagst gemeten verbruiken per hectare;
 • diverse teelt-, bodem- en landschappelijke maatregelen te nemen in het kader van milieubewust en duurzaam produceren, zoals het versnipperen van snoeihout;
 • te zorgen voor een gevarieerde aanplant, die diversiteit op de percelen brengt;
 • een belangrijk deel van ons bedrijf en garage met eigen snoeiafval te verwarmen.

In ons 'Bedrijfsnatuurplan' staat beschreven welke activiteiten wij uitvoeren om de natuur op en rond ons bedrijf verder te ontwikkelen, zodat dieren de gelegenheid krijgen om hier eten te vinden, te schuilen en te nestelen. De belangrijkste op een rij:

 • vogelbeheer: 29 nestkastjes verspreid over de kwekerij;
 • groenstroken en houtwallen/singels: diverse rietkragen, grasranden,
 • slootkanten en wegbermen;
 • heggen;
 • groenbemesters: braakliggende percelen zijn ingezaaid met Japanse haver
 • stroken met zonnebloemen;
 • overal staat gras tussen de bomen;
 • spuitvrije zones i.v.m. waterkwaliteit;
 • kleine biotopen;
 • paddenpoelen.

Maarten Romme

Verkoop & advies

maarten@vdberk.nl
+31 (0) 413 480 421
+31 (0) 6 5706 5754
LinkedIn

Neem contact op

Duurzaam verpakken

Het rooien en verpakken van onze bomen gebeurt met natuurlijke, biologisch afbreekbare materialen die het milieu niet belasten zoals jute en gaas van gegloeid draad. Jute is al binnen 3 maanden afbreekbaar, het gaas binnen 2 jaar. Verder produceren wij geen verpakkingen of afval.

Duurzaam transport

Ook wat betreft het vervoer houden wij rekening met het milieu. Onze eigen vrachtwagens zijn voorzien van euro 6 motoren, de schoonste van dit moment. De wagens waar wij op inhuurbasis gebruik van maken zijn minimaal voorzien van euro 5 motoren. Tevens proberen wij zo veel mogelijk volle vrachten of combinatievrachten te realiseren.

ISO 14001 gecertificeerd

Van den Berk Boomkwekerijen is ISO 14001:2015 gecertificeerd. 14001 is de internationale standaard met eisen voor milieu en duurzaamheid.

On the way to PlanetProof (voorheen Milieukeur/Groenkeur)

We werken ook onder het milieukeurmerk ‘On the way to Planetproof’. Hiermee geven we blijk van speciale aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Een ander belangrijk vereiste van ‘On the way to Planetproof’ is dat de genetische kwaliteit van het plantmateriaal altijd bekend is bij de telers. Wij houden een heel nauwkeurige administratie van de herkomst van producten bij. Het is zelfs zo dat een boom niet in ons administratiesysteem kan worden opgenomen als deze gegevens niet bekend zijn.

CO2 Prestantieladder

Van den Berk Boomkwekerijen is in het bezit van het CO2 prestatieladder certificaat niveau 3. Met dit certificaat willen we laten wij zien hoe duurzaam we onze bomen produceren en wat we doen om de CO2 uitstoot en de milieubelasting te beperken. We willen dit inzichtelijk maken voor onze afnemers. Enkele maatregelen die we  hebben genomen zijn:

 • Overstap naar elektrisch gereedschap
 • De aanschaf van 15 fietsen voor kwekerijbezoek
 • De plaatsing van een grote hoeveelheid zonnepanelen op het dak van onze machineloods

“Ik ben er trots op dat wij zuurstof leveren in plaats van CO2.”

Pieter van den Berk