WERKEN AAN BOMEN VOOR DE TOEKOMST

Hoe kunnen we met elkaar meer profijt hebben van groen in een snel veranderende wereld? Welke boomsoorten lijken klimaatbestendig? Kunnen we betere cultivars selecteren? Hoe kweken we deze duurzaam en efficiënt? Op welke manier kunnen er meer bomen worden geplant in stedelijk gebied? Hoe geven we die bomen ook een toekomst? Vragen waar wij antwoorden op willen geven en waar we bij Van den Berk Boomkwekerijen, samen met onze afnemers en partners, dagelijks aan
werken. De bevindingen en resultaten van dit continue proces delen we onder de naam TREEVOLUTION.

DE 4 PIJLERS

Binnen TREEVOLUTION onderscheiden we de categorieën 
Growth, Sustainability, Innovation, en Education; alle vier gericht op innovatie in het kweken en gebruik van bomen.

Growth

Treevolution - growth

Sustainability

Innovation

Education

Virtuele kennislab

TREEVOLUTION is ons virtuele kennislab. Een bedrijfsoverkoepelend gedachtegoed waarbinnen we ideeën ontwikkelen en testen om tot concrete producten en toepassingen te komen. Een plek waar we gezamenlijk, met gedrevenheid en liefde voor het bomenvak, actief zijn om bomen in stedelijke omgeving meer kansen te geven. We maken daarbij gebruik de kennis en ervaring die binnen alle afdelingen van het bedrijf aanwezig zijn.