75 jaar kennis van bomen beschikbaar

Bomen zijn levende wezens en stellen bepaalde eisen aan hun omgeving. Om de gedragingen van de vele verschillende boomsoorten te kennen is vooral héél veel ervaring nodig. Bij Van den Berk is in meer dan 75 jaar een enorme expertise in bomen ontstaan. Deze bomenkennis stellen wij graag ter beschikking van onze afnemers en andere geïnteresseerden. We doen dat door publicatie van het boek ‘Van den Berk over Bomen’ en door middel van de bomenzoeker op deze website.

We gaan ook graag persoonlijk in gesprek met opdrachtgevers. Iedere situatie is anders en gezamenlijk kunnen we komen tot de beste oplossing voor iedere project, groot of klein. Als we weten wat het gewenste eindbeeld is, kunnen we een aantal suggesties doen van geschikte soorten of cultivars, passend bij de toekomstige standplaats. Soortkeuze-advies is altijd kosteloos en de geschikte bomen kunnen in de kwekerij worden bekeken.

 

Van den Berk Kennis & Advies

Van den Berk Kennis & Advies is een divisie binnen Van den Berk Boomkwekerijen die zich specifiek bezighoudt met onderzoek naar groeiplaatsen en advies over groeiplaatsverbetering en plantmethodes. De divisie is voortgekomen uit de behoefte van overheden en bedrijven aan kwalitatief goed groen, ook op de lange termijn; kort samengevat de behoefte aan duurzaam groen.

Investeren in bodem

Wanneer men wil dat een boom zijn eindbeeld behaald, zal er in de bodem geïnvesteerd moeten worden. De boomtechnisch adviseur van Van den Berk heeft kennis van zowel standplaatsen in de volle grond als van groeiplaatsen in een verdichte omgeving. Projectverantwoordelijken kunnen hier terecht voor een groeiplaatsonderzoek van de te beplanten locatie en, waar nodig, een gedegen advies over groeiplaatsverbetering. In stedelijk gebied is dit doorgaans een noodzakelijke eerste stap naar een succesvol groenproject. Goede nazorg is vervolgens onontbeerlijk. De bomen worden immers uit hun vertrouwde (groene) omgeving gehaald en in het stedelijke gebied met onverwachte extremen geconfronteerd. Van den Berk kan u adviseren over de gewenste nazorg en een plan voor u opstellen.

Probleembomen

Ook als bomen al enige tijd op hun standplaats aanwezig zijn kunnen er vragen ontstaan over de ontwikkeling van de bomen. Deze drukken b.v. de verharding omhoog, zitten onvoldoende in het blad of hebben een groeiachterstand. Van den Berk Kennis & Advies kan ook in dergelijke gevallen onderzoek naar de standplaats doen en doet vervolgens aanbevelingen voor verbetering van de situatie ter plekke.

Projectbegeleiding

Van den Berk Kennis & Advies geeft onafhankelijke adviezen en haar relaties zijn vrij om de daaruit volgende werkzaamheden zelf te verrichten of een derde partij in te huren. Desgewenst kan Van den Berk echter ook de projectbegeleiding voor haar rekening nemen. Het totale proces van groeiplaatsinrichting, aanplanten en nazorg wordt begeleid en gecontroleerd. Door de jarenlange ervaring van onze boomexpert zijn we goed op de hoogte van mogelijke valkuilen en kunnen we de noodzakelijke oplossingen bieden. Van den Berk zorgt voor de juiste begeleiding van de bomen naar hun eindbeeld. Voor geslaagde projecten, ook op de lange termijn!

Groeiplaatsadvies en projectbegeleiding

Stedelijk gebied is doorgaans geen ideale groeiplaats voor bomen. Toch is er veel mogelijk als er goed naar de omgevingsfactoren wordt gekeken en daar bij de soortkeuze rekening mee wordt gehouden. In gevallen waar zeer weinig plaats is of de verkeersdruk groot, zal de ondergrondse groeiplaats moeten worden verbeterd en van een ondergrondse constructie worden voorzien. Wij kunnen daarin aanbevelingen doen en hebben goede contacten met gespecialiseerde partijen die voor de uitvoering kunnen zorgen.

Contact opnemen