De juiste boom op de juiste plaats

Iedere groenprofessional kent het belang van de juiste soortkeuze en die keuze is altijd tweeledig. Enerzijds zijn er praktische eisen en de beperkingen waar men mee te maken heeft, en anderzijds zijn er wensen vanuit het ontwerp of bestaat er een persoonlijke voorkeur. Daarbij geldt dat altijd eerst moet worden gekeken naar de eisen die de boom stelt. Alleen wanneer aan deze eisen is voldaan zal de boom het gewenste beeld laten zien en de uitvoering van het ontwerp aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Succesvolle groenprojecten

Dat is een belangrijke stap, maar voor het maken van de beste keuze is assortimentskennis onontbeerlijk. Je moet weten welke bomen er bestaan, hoe deze zich gedragen, hoe ze uitgroeien en wat ze in de toekomst van hun standplaats verlangen. Bij van den Berk zijn we er sterk op gericht om gezamenlijk met opdrachtgevers te werken aan de realisering van succesvolle groenprojecten. Waar mogelijk kijken we al tijdens de planvorming mee. Op basis van gesprekken en situatieschetsen kunnen wij perfect passende plantvoorstellen doen, die aansluiten bij de groeiplaats en het gewenste eindbeeld. We kennen bomen als geen ander en wij weten het zeker: voor iedere situatie is een juiste boom te vinden! 

Oriënteren met bomenfilter

Boeken en het internet zijn prima middelen om zich te oriënteren. Dat blijkt ook uit de populariteit van ons boek 'Van den Berk over Bomen', dat via deze site te bestellen of te bekijken is. Met behulp van de zoekfilters op de site of de tabellen in het boek, kan men snel tot een eerste selectie komen en kan er een denkrichting worden bepaalt. De uitkomst van deze zoekopdracht vormt een uitstekende basis om met onze bomenadviseurs in gesprek te gaan. Ook de gewenste vorm zal daarbij aan de orde komen want veel bomen zijn, behalve in verschillende maten, ook in verschillende vormen verkrijgbaar. Het meest gangbaar is de hoogstamboom, maar vele soorten en cultivars zijn ook met een betakte stam of als meerstammige boom leverbaar. Daarnaast zijn veel bomen als vorm- of leiboom verkrijgbaar, ieder met een eigen specifieke uitstraling. Ga naar de bomenfilter.

Thieu Pije

Verkoop & advies Nederland

Thieu@vdberk.nl
+31 (0)413 480 485
+31 (0)6 5317 8265
LinkedIn

Neem contact op
Acer Campestre Huibers Elegant 12
Acer Buergerianum 1
Acer Freemani Autumn Blaze 1
Acer Rubrum Brandywine 4
Acer Platanoides Fairview 4

Grondsoort

Houd rekening met de grondsoort. Op een humusrijke zandgrond doen bijna alle bomen het goed maar wanneer het gaat om zware klei of arme zandgrond zijn alleen bepaalde soorten geschikt. Gelukkig zijn er ook soorten die bijna overal wel willen gedijen.

Klimaat 

Europa is verdeeld in een aantal klimaatzones. Daar horen minimum wintertemperaturen bij. Deze temperaturen zijn zeer bepalend voor de overlevingskansen van een boom in een bepaald klimaat. Kies daarom een soort die minimaal aan de benodigde winterhardheidseisen voldoet. Zeker nu er als gevolg van klimaatverandering zich steeds meer extreme situaties voordoen.

Waterhuishouding

Hoe is de waterhuishouding ter plekke? Er zijn bomen die niet van natte voeten houden terwijl andere dat juist prettig vinden. De meeste soorten hebben een voorkeur maar er zijn er ook die het in beide situaties goed doen. Tegen een zeer sterk schommelde waterstand zijn echter maar een paar soorten bestand.

Omgevingsfactoren

Waar komt een boom te staan? Moet de boom in een verharding komen te staan? Komt hij in een straat waar in de winter strooizout wordt gebruikt? Komt de boom tussen flats met risico op valwinden of aan de kust met forse zeewind? Denk goed na en kies een soort die tegen de op de standplaats voorkomende elementen bestand is.

Gebruiksfunctie

Worden er in de toekomst auto's onder de boom geparkeerd? Kies een vruchtloze cultivar. Komt er een zitplaats onder de bomen? Kies voor een soort of cultivar die niet gevoelig is voor luis. Gaan er kinderen onder de boom spelen of zijn er paarden of schapen die bij de bomen kunnen? Vermijd giftige soorten. Dit zijn een aantal voorbeelden, maar iedere situatie is anders. Bedenk wat er voor uw situatie van belang is.

Grootte

Vraag u af hoe lang de boom op de bewuste plaats gehandhaafd moet worden en wat de grootte (hoogte/breedte) aan het einde van de levensloop mag zijn. Vaak wordt een te grote soort gekozen en heeft men na verloop van tijd een probleem. Dan moet er drastisch worden gesnoeid met als gevolg een onevenwichtige boom en terugkerende onderhoudskosten. Uiteindelijk moet de boom na een aantal jaren vaak toch nog wijken.

Milieuwaarde

Dit is een relatief nieuw criterium. Vanuit de overheid worden steeds vaker milieudoelstellingen met betrekking tot fijn stof en CO2 geformuleerd. Ook steeds meer bedrijven willen CO2 neutraal opereren. Bomen kunnen daaraan bijdragen maar niet alle soorten zijn even effectief. Bomen met behaard blad en coniferen vangen het meeste fijn stof af. Bij CO2 vastlegging gaat het om de hoeveelheid bladmassa. Een boom met veel en groot blad heeft meer effect dan een transparante boom. Een andere belangrijke milieuoverweging kan de keuze voor drachtbomen zijn.