Winterhardheid: verschillend per boom

Winterhardheid zit bomen in de genen. Bomen die van nature in zachte klimatologische zones voorkomen zijn logischerwijs niet zo goed bestand tegen vorst als bomen uit koude gebieden. Europa is verdeelt in een aantal klimaatzones met bijbehorende minimumtemperaturen en bomen zijn hier qua vorstresistentie op ingedeeld. In de bomenfilter op deze website kunt u terugvinden welke bomen qua winterhardheid geschikt zijn voor de verschillende zones. Onder de filter ‘standplaatseisen’ is de juiste winterhardheidszone te selecteren.

Afharden van de boom: ieder seizoen opnieuw

Daarnaast bouwt elke boom in de herfst zijn winterhardheid opnieuw op. Voor het optimale ‘afharden’ moet bomen een paar nachten worden blootgesteld aan temperaturen onder 5 °C. Daarna moeten bomen niet te snel getransporteerd worden naar gebieden waar het aanzienlijk kouder is, zoals bijvoorbeeld hooggelegen gebieden, zorg dat een eerst goed afhardt voordat deze wordt verplant.
In de lente, als het warmer wordt, neemt de winterhardheid van alle planten af. Als de temperatuur een paar dagen boven 15 °C blijft, kan de winterhardheid behoorlijk verminderen. In gebieden met föhnwind of met grote temperatuurschommelingen in het voorjaar, kan late vorst daardoor schade veroorzaken. Het risico hierop verschilt wel per boom. Als bomen vroeg uitlopen, hetgeen is bepaald in de genetische aanleg van een plant, leidt dat in bepaalde situaties eerder tot schade. Resumerend betekent dit dat bij het beoordelen van de vorstresistentie niet alleen naar de winterhardheidszone moet worden gekeken, maar ook moet worden beoordeeld op welk moment de bomen met de vorst te maken kunnen krijgen en in hoeverre deze dan zijn afgehard. Wij denken daar graag in mee en we kunnen gezamenlijk bekijken wat het meest geschikte tijdstip van aanplant is. Neem contact op met ons verkoopteam voor advies

Brenda Swinkels

Hoofd verkoop

brenda@vdberk.nl
+31 (0413) 480 487
+31 (0)6 5115 6108
LinkedIn

Neem contact op
Iflora Glauca 40-45-50-60 341c1
Platanus Hispanica Malburg MD
Acer Palmatum Green Lace Bonsai
Sequoiadendron Giganteum-s
Fagus Sylvatica Viridivariegata 80-90-100-120S H

Beschermen van bomen bij vorst

Om de bomen te kunnen beschermen tegen vorstschade is het belangrijk mogelijke schadeoorzaken te kennen. De combinatie van vorst, uitdrogende wind en intensieve winterzon vormt een gevaar. Coniferen en andere groenblijvende bomen kunnen geen vocht uit de bevroren grond onttrekken en drogen bij felle zon en/of sterke wind uit, met alle gevolgen van dien. Het komt deze bomen ten goede als ze in de eerste winters goed beschut worden. Hetzelfde geldt ook voor de stammen van nieuw geplante bomen. Door een rieten mat om de stam te wikkelen, worden ze tegen de zon beschermd.
Informatie over de winterhardheid van afzonderlijke plantensoorten en -variëteiten is te vinden in de bomenfilter. Bij elke plant is de USDA-winterhardheidszone aangegeven. Deze classificatie van planten in winterhardheidszones geeft het weerstandsvermogen, van de verschillende soorten en variëteiten, ten opzichte van gemiddelde minimumtemperatuur aan.

Klik hier voor de winterhardheidskaarten.