Meerstammige, hoogstam, of betakte boom?

De keuze aan bomen is enorm. Er zijn niet alleen honderden soorten om uit te kiezen maar daarnaast bestaan er ook diverse verschijningsvormen. Veel soorten en cultivars die we binnen het assortiment kennen, worden namelijk op diverse manieren opgekweekt. Deze kweekmethode is bepalend voor de vorm die de boom, los van de genetische eigenschappen van de soort, uiteindelijk zal krijgen. Hieronder bespreken we de drie meest voorkomende vormen.

Hoogstam bomen, wat zijn de kenmerken 

Hoogstam bomen hebben een vrije stam met een doorgaande harttak en vele zijtaken. Tijdens het kweekproces worden de lage zijtakken weggehaald. Hoogstam bomen worden meestal opgekroond tot een vrije stam van 2-2.20 meter ontstaat.  Dit type bomen wordt veel gebruikt voor lanen en straten, omdat doorgang onder de kronen mogelijk is en het zicht vrij blijft. Na aanplant op de definitieve locatie worden de stammen, afhankelijk van de groeisnelheid van de boom en plantlocatie, in de jaren daarna meestal verder opgekroond. Langs doorgaande wegen soms tot wel 7-8 meter vrije stamhoogte, omdat vrachtwagens geen hinder van doorhangende takken mogen ondervinden. 
Dit type hoogstam bomen wordt ook wel laanbomen genoemd, maar niet iedere hoogstam boom is een laanboom. Er zijn ook solitaire hoogstam bomen en bijzondere soorten hoogstammen die meer geschikt zijn voor park of tuin.
In bossen ontstaan op natuurlijke wijze hoogstam bomen. Hier staan bomen dicht op elkaar waardoor er geen licht bij de onderste takken kan komen en deze al snel afsterven en afvallen. In donkere bossen hebben de bomen daardoor vaak hele lange stammen met bovenaan een kleine kroon. Voor de productie van hout is dat gunstig.

Maarten Romme

Verkoop & advies

maarten@vdberk.nl
+31 (0) 413 480 421
+31 (0) 6 5706 5754
LinkedIn

Neem contact op
Meerstammige Bomen 3-1
Meerstammige Bomen 4
Meerstammige Bomen 5
Meerstammige Bomen 6
Meerstammige Bomen 9
Meerstammige Bomen 10
Meerstammige Bomen 11
Meerstammige Bomen 12
Meerstammige Bomen 13
Meerstammige Bomen 15
Meerstammige Bomen 16
Meerstammige Bomen 18

Betakte bomen

Betakte bomen hebben ook één doorgaande harttak, maar hebben hun zijtakken al laag bij de grond. Het zijn bomen zoals ze van nature groeien als ze alle ruimte krijgen. Soms zie je weleens zo’n boom op de heide of los in het weiland en deze zijn dan minstens net zo breed als hoog. In de openbare ruimte zijn betakte bomen vooral te vinden in parken, omdat ze veel ruimte nodig hebben. Van nature zuilvormig groeiende soorten, zoals onder andere zuileiken of zuilbeuken, nemen minder grondoppervlak in beslag en zijn daardoor juist wel geschikt als er weinig ruimte beschikbaar is. Ze zijn goed te gebruiken als perceelafscheiding, verkeersgeleiding of als randbeplanting. Betakte bomen zijn ook goed toepasbaar op landgoederen, bedrijfsterreinen of in attractieparken en kunnen daar uitgroeien tot prachtige solitairen. Ook op plekken waar iets aan het zicht moet worden onttrokken kunnen betakte bomen een goede rol vervullen.
 

Meerstammige bomen

Sinds natuurlijke vormen meer in opkomst zijn, is de meerstammige boom populair. Een meerstammige boom is op jonge leeftijd zo gesnoeid dat er direct bij de grond meerdere stammen, meestal twee tot vijf,  zijn ontstaan. Ze hebben een vaasvormig kroonopbouw; onderin wat smaller en naar boven toe breder. Sommige meerstammige bomen worden ook opgeknipt; de zijtakken worden tot 1 -2 meter hoogte verwijderd waardoor de stammen duidelijk zichtbaar zijn. Een meerstammige boom kan soms op een struik lijken maar bij een meerstammige boom zijn de stammen duidelijk te onderscheiden, terwijl een stuik veel bossiger is. Een meerstammige boom kan ook een veel grotere hoogte bereiken dan een struik. Sommige soorten kunnen tot wel 15 meter hoog worden. 
Bij dezelfde stamomtrek hebben meerstammige bomen een grotere bladmassa dan een gewone boom. Hierdoor hebben ze een hogere milieuwaarde en meer schaduwopbrengst. Ook esthetisch heeft dit voordelen omdat er direct meer ‘groene aankleding’ op zichthoogte is. 

De voordelen van meerstammige bomen

Meerstammige bomen hebben als voordeel, ten opzicht van betakte bomen, dat ze onderin een open structuur hebben waar je doorheen kunt kijken. Dat maakt ze ook geschikt voor ruimtes welke een open karakter moeten behouden. Bij dezelfde stamomtrek hebben meerstammige bomen een grotere bladmassa dan een gewone boom. Hierdoor hebben ze een hogere milieuwaarde en meer schaduwopbrengst. Ook esthetisch heeft dit voordelen omdat er direct meer ‘groene aankleding’ is. Veel ontwerpers en tuinarchitecten vinden de habitus van meerstammige aantrekkelijk vanwege hun lossere, grilligere vorm. Ze gebruiken deze als beeldbepalende elementen in grotere publieksruimtes.

Bomenvlog: Meerstammige bomen XXL

Meerstammige bomen zijn nog onverminderd populair. De sierwaarde is groot en ze leveren meer bladmassa op zichthoogte. Zeker XXL exemplaren garanderen een instant groen resultaat! Johan van den Berk neemt de kijker in deze vlog mee in de kwekerij. Dit keer om een verscheidenheid aan meerstammige XXL bomen te laten zien.

Bomen kweken in opdracht

Van den Berk Boomkwekerijen heeft een grote hoeveelheid hoogstammen, betakte en meerstammige bomen in haar assortiment, maar kweekt ook bomen in opdracht en volgens specificaties van opdrachtgevers. De gewenste aantallen worden opgekweekt volgens het beeld wat de ontwerper of architect voor ogen staat. Door de bomen een aantal jaren zorgvuldig en op identieke wijze te snoeien en begeleiden ontstaan mooie uniforme partijen. Zo hebben we in de periode van 2007 tot 2012 voor Strijp-S in Eindhoven, naar specificaties van architectenbureau West 8, een partij van 365 tweestammige platanen met een extra vergaffeling op 5 meter gekweekt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief