Bomen voor lanen en brede straten

Lanen en brede straten worden een stuk fraaier wanneer deze aan beide zijden worden geflankeerd door bomen. Van oudsher is het ook gebruikelijk om voorname lanen en straten te voorzien van bomen. Dat biedt een aantal voordelen maar de belangrijkste was de schaduwwerking. Een roomblanke huid was het schoonheidsideaal, dus zon op de huid werd als ongewenst beschouwd. Tegenwoordig is schaduw nog steeds een belangrijk motief om bomen in een straat te planten maar dan vanuit een heel andere motief: klimaatveranderingen doen de temperaturen in de stad steeds verder stijgen en grote bomen brengen verkoeling. 

Laanbomen: waar moeten ze aan voldoen?

Goede laanbomen moeten aan een aantal criteria voldoen. Ze hebben een rechte stam met een doorgaande top en een vrije stamhoogte van minimaal 2 meter. Kwaliteitsbomen zijn tijdens het kweken regelmatig gesnoeid en de vertakking van de kroon is evenwichtig en dicht. Daardoor bestaat de mogelijkheid de boom in de toekomst verder op te kronen zonder de kroonvorm aan te tasten. Dat is de eerste jaren misschien niet relevant maar volwassen bomen hebben, vanwege het verkeer wat eronderdoor gaat en doorhangende takken, een stamhoogte van minimaal vier meter nodig.

Welke bomen zijn geschikt als laanboom?

Veel bomen, mits ze niet te grillig groeien, zijn geschikt om te planten in lanen en brede straten. Omdat er bovengronds doorgaans voldoende ruimte is, worden er niet veel restricties gesteld aan de kroon, maar laanbomen moeten wel een opgaande groeiwijze hebben. Ondergronds is de ruimte vaak wel beperkt en door de aanwezigheid van bestrating en verkeer is de situatie meestal niet ideaal voor een goede ontwikkeling van de bomen. Kies daarom soorten die (gedeeltelijke) verharding verdragen en besteed aandacht aan de inrichting van een goede groeiplaats. Bekijk ook of er aanvullende eisen aan de bomen worden gesteld. Vaak hebben vruchtloze- of doornloze cultivars de voorkeur in lanen en straten.

Rob Linkels

Verkoop & advies (Nederland, Spanje)

rob@vdberk.nl
+31 (0)413 480 499
+31 (0)6 1029 1538
LinkedIn

Neem contact op
Lanen En Brede Straten 2 1
Avenues
Lanen En Brede Straten 2 3
Medium Ulmus Americana Princeton
Kirchberg-luxemburg- 4-1
Knotplatanen Weesp-1
Valkenburg-ad-geul- 7

Uniforme bomen

Goede laanbomen komen uit één uniforme partij met dezelfde hoogte en breedte. Zo ontstaat na aanplant in de wijk een mooie strakke lijn van groen. Van den Berk is gespecialiseerd in grote partijen laanbomen vanaf maat 20-25 tot 60-70 cm. stamomtrek. Deze bomen zijn jaarlijks gesnoeid en hebben een fijn vertakt wortelgestel voor optimale hergroei op de nieuwe standplaats.

De voordelen van grote bomen

Laanbomen geven een enorme boost aan de kwaliteit van de buitenruimte en zijn onontbeerlijk als tegenwicht voor de steeds hoger wordende bebouwing. Plant daarom bij voorkeur een wat grotere maat aan en kies ook soorten van de 1ste of 2de grootte. Grote bomen zijn minder gevoelig voor vandalisme, hebben een substantieel grotere milieuwaarde en veel meer effect op de leefbaarheid in de stad. Immers, een groene leefomgeving is aantoonbaar beter voor de gezondheid en heeft daarnaast ook praktische voordelen: minder criminaliteit, meer sociale omgang en een hogere opbrengst van onroerende goederen